A Szentlélek

Ján. 16, 7-15

Igehirdető: Marti

Sorozat: A Szentlélek

Topics: #fordítás

Dátum: Május 12, 2024

Ez a néhány mondat Jézus búcsúbeszéde. Nehéz búcsúzni attól, aki közel áll hozzánk, akit szeretünk. A tanítványok szomorúak voltak. Bármennyire szerették volna, hogy Jézus velük maradjon, mégis el kellett búcsúzniuk Tőle. Jézus elmondta nekik az igazságot az elmenetelével kapcsolatban. Néha mi jobban szeretjük hallani azt, ami szép és jó, még akkor is, ha tudjuk, hogy nem igaz. Egy nagy betegnek megmondani az igazat kegyetlennek tűnhet. Jézus ma Neked is az igazat mondja, mert szeret, mert fontos vagy Neki, mert értéket lát benned.

Jézus előre megmondta a tanítványoknak, hogy elmegy, mint ahogy korábban azt is előre megmondta nekik, hogy az Emberfia a bűnösök kezébe adatik, szenvednie kell, keresztre feszítik, meghal, de harmadnapon feltámad. És minden pontosan úgy történt, ahogy Jézus előre megmondta, minden szó szerint beteljesedett. Most is fel akarta készíteni előre az övéit arra, hogy mi várható. Tudta, hogy a tanítványok magukra fognak maradni a mesterük nélkül. De nem kell nekik félni, nem kell aggódni, mert Jézus gondoskodik róluk, hiszen szereti őket még a hibáik és kudarcaik ellenére is. Elküldi hozzájuk a Szentlelket, Aki erőt ad, Aki segít nekik, Aki csodálatos módon irányítja őket, velük marad és elvezeti őket a teljes igazságra. Jézus megmondta azt is, hogy előre megy, hogy helyet készítsen nekünk a mennyben, de majd újra visszajön értünk, hogy mi is örökké Vele lehessünk. Hiszed-e, hogy mindaz igaz, amit Ő ígért? Ezzel a boldog várakozással éled-e a napjaidat, hogy várod az Ő visszajövetelét? Amíg az Ő visszajövetelére vársz, eljött-e már Hozzád a Szentlélek?

Jézus mindig a mi javunkat akarja. Ezért hagyta ott a menny dicsőségét, ezért lett emberré, ezért halt meg, ezért hagyott itt minket a feltámadása után és ment vissza a mennybe, és ezért küldte el a Szentlelket, mert a javunkat akarja. Biztos vagy-e abban, hogy Ő mindig a javadat akarja? Akkor is, amikor nehéz úton vezet. Tudod-e, hogy Ő mindig azt nézi, hogy mi a jobb Neked? Ő jobban tudja, mire van igazán szükséged, mint Te magad. Akkor is, ha nem érted éppen, hogy miért történik most valami, tudhatod, hogy a javadra van. Lehet, hogy a jelenlegi pillanatnyi szenvedésed legszívesebben kihagynád az életedből, de lehet, hogy új emberré válsz közben. Bízol-e annyira Benne, hogy még a próbákat is úgy tudod-e fogadni, mint amik a javadat szolgálják? Igazat tudsz-e adni Neki, ha Ő azt mondja, hogy jobb így Neked? Lehet, hogy majd egyszer, ha visszanézel, megérted, hogy amiről úgy gondoltad, hogy kibírhatatlan, az volt a legjobb, ami történhetett veled. Miért jó nekünk az, hogy Jézus felment a mennybe? Mert így elküldte a Szentlelket, Aki segít nekünk, amikor szükségben vagyunk. A Vígasztalóra, a Pártfogóra mindig számíthatunk, bármilyen helyzetben is vagyunk. Mindig velünk van, nem hagy magunkra. Te sem vagy egyedül a harcaidban!

Jézus menybemenetele után a tanítványok nem a szemükkel látták Jézust, és nem a fülükkel hallották a hangját, de hit által mégis kapcsolatban voltak Vele. Jézus az Atya jobbján esedezett értük, helyet készített nekik a mennyben, és elküldte a Pártfogót, a Vígasztalót, a Szentlelket. Így, hogy Jézus felment a mennybe, nem kell elutaznunk nekünk sem Izráelbe, ha találkozni akarunk Jézussal. Az imádságban hit által beszélhetünk Jézussal, és átélhetjük a jelenlétét akárhol is vagyunk. A Szentlélek pedig elvezet minket minden igazságra. A Szentlélek meggyőz minket a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében. A Szentlélek megfeddi a világot bűn tekintetében. Aki nem hisz Jézusban, az a bűneiben fog meghalni. A Szentlélek az, Aki bűnbánatra vezet. Hiszed-e, hogy Jézus az, akinek mondja magát? Ő az Isten Fia! Ha valaki látja Jézus cselekedeteit, és mégsem jut hitre, akkor menthetetlen. A Szentlélek nevén nevezi a bűnödet, szembesít a valósággal. Leleplezi a bűnt az életedben, amit takargatni szeretnél, ugyanúgy, ahogy Jézus is leleplez, azért, hogy segíthessen rajtad. Nem azért mutat rá a bűnödre, hogy megszégyenítsen, hanem azért, hogy kihozhasson belőle. Megérteti veled, hogy mi a helyes, és mi helytelen. A Szentlélek bizonyossá tesz Téged abban, hogy Jézus maradéktalanul elvégezte azt a munkát itt a földön, amit az Atya Rá bízott. Jézus tökéletes váltságot szerzett nekünk a golgotai kereszt-halálával. Jézus egyszeri áldozata elég a bűnök eltörlésére. A Szentlélek végzi el a szívünkben azt is, hogy meglássuk, hogy Jézus legyőzte a Sátánt, az ősi nagy ellenséget, teljes diadalt aratott fölötte. Ha Jézusban vagyunk, akkor a Sátánnak nincsen hatalma fölöttünk sem. Jézus közelsége megvéd minket a Sátán ármánykodásaitól. Nem kell félnünk és rettegnünk! Jézus győzött, Vele biztonságban lehetünk! Jézussal mi is győzhetünk!

A Szentlélek elvezet a teljes igazságra. A Szentlélek képessé tesz minket arra, hogy megértsük az igazságot. Ő a mi tanítónk. A Szentlélek megeleveníti számunkra az Igét, és megvilágosít. Péter egyszerű, tanulatlan halász volt, mégis az írástudókat is megszégyenítő bölcsességgel tudta hirdetni az evangéliumot a pünkösdi igehirdetésében. Úgy tudott Jézusra mutatni, hogy a hallgatóság is döntésre jusson. Rádöbbentek arra, hogy kicsoda Jézus és mit tett értük. Hitre jutottak és megváltozott az életük. A Szentlélek eszünkbe juttatja mindazt, amit Jézus tanított nekünk, akkor, amikor éppen szükség van rá. Segít megérteni a lelki dolgokat, segít engedelmeskedni az Igének. A Szentlélek Isten közelében tart minket. A Szentlélek megtanít igazán imádkozni, a Lélek által imádkozni. A Szentlélek megváltoztat. Bezárkózott keresztényből bátor bizonyságtévővé formál, aki egyre inkább Jézushoz válik hasonlóvá. Téged is újjá tesz! És igazán felragyog előtted is Jézus és az Ő mérhetetlen szeretete.

A Szentlélek Jézust dicsőíti. A Szentlélek Jézusra irányítja a figyelmet. Ahol Jézust dicsőítik, ott a Szentlélek munkálkodik. A Szentlélek a feltámadt Jézus jelenétével ajándékoz meg minket az imádság által. A Szentlélek munkája által ismerjük fel Jézusban a Messiást, a Megváltót. Az írástudók még Jézus csodáit látva sem ismerték fel Benne a Krisztust. Az idős Simeon viszont a Szentlélek által a kisded Jézusban is felismerte a világmindenség Urát, az Üdvözítőt. Aki imádkozva várja Isten ígéretei beteljesedését, az megkapja a Szentlelket, Aki irányítja, vezeti, és Jézus dicsőítésére indítja.

A Szentlélek tegyen késszé Téged arra, hogy nemet tudj mondani a bűnre, hogy megismerd Isten igazságát, és fel tudj készülni arra a napra, amikor meg kell majd jelenned Isten ítélő széke előtt, számot adva az életedről. Legyél a Szentlélek eszköze ebben a világban!

Ha erőtlennek érzed magad, akkor szükséged van a Szentlélekre. Ha nem tudod, hogy mit kellene kérned az imádságban, a Szentlélek tudja, és azt kéri, amire szükség van, ami teljesen megegyezik Isten akaratával és a javadat szolgálja. Ha nincs bölcsességed, vagy gyengének érzed a hited, akkor kérd Isten Szentlelkét, hogy segítsen. Isten Téged is hív most arra, hogy átéld a Szentlélek teljesebb kiáradását, hogy töltekezz be Szentlélekkel túlcsorduló módon. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, előbb tisztulj meg, mert Isten nem tölt szent olajat piszkos edénybe! Légy nyitott a Szentlélek vezetésére, irányítására, hogy használhasson Téged mások építésére az Ő akarata szerint hit által. Bárcsak tudnánk nagyobb teret adni a Szentléleknek a személyes életünkben és a gyülekezetben egyaránt! Kérjük: „Jöjj Szentlélek és tölts be minket gazdagon, hogy jelek és csodák történjenek közöttünk Isten dicsőségére!”

#Kérdések:

  • Amikor Isten nehéz úton vezet, akkor is el tudod-e fogadni, hogy a javadat akarja?
  • Miben segített Neked a Szentlélek?
  • Tapasztaltad-e, hogy a Szentlélek valamelyik ajándéka működött az életedben?