Lukács

Lukács 22, 46-62 | Lukács 22, 46-62 |
Júdás csókkal árulta el Jézust. Tudjuk, hogy Jézusnak meg kellett halnia, ez azonban nem menti fel Júdást, nem csökkenti a felelősségét. Jézus tudta, hogy Júdás el fogja árulni. Mégis közel engedte magához, nem zavarta el magától. Jézus Júdásnak is megmosta a lábát, ugyanúgy, mint a többi tanítványnak. Júdás egyike volt a 12 tanítványnak. A legszűkebb körhöz tartozott. Mégis elárulta Jézust. Engem ez mélyen elgondolkodtat, hogy Jézus közelében is lehet az ember képmutató. Több

Lukács 22, 39-49 | Lukács 22, 39-49 |
Angyal erősítette Jézust. Ne lankadjunk! Legyünk kitartóak az imádkozásban! Jézus emberré lett. Isten úgy tervezte, hogy a Fia ember legyen miattunk. Hogy át tudja élni, mit jelent bántva lenni, elárulva. Krisztus a szenvedések által megtanulta az engedelmességet. A lélek kész, de a test erőtlen. Van, hogy tudjuk, hogy imádkoznunk kellene, de a test visszahúz. Lehet imádkozni munkába menet is. Nézzünk fölfele! A Lélek segít, amikor fáradtak vagyunk. Isten jó. Ő ismer minket. Több

Lukács 22, 24-38 | Lukács 22, 24-38 |
A tanítványok azon vitatkoztak, hogy melyikük a legjobb. Hajlamosak vagyunk különbnek gondolni magunkat másoknál. Mit jelent legnagyobbnak lenni, illetve szolgálni? A gyülekezetben is a legjobbat keressük. Arra hívott el minket Isten, hogy segítsünk másoknak. Isten szeret, és ezt meg kell mutatnunk másoknak. Isten azt szeretné, hogy közösség legyünk. Figyeljünk egymásra és a kívülállókra is! Legyünk nagyobb világosság! Legyünk olyanok, mint Jézus! Ez vonzó mások számára. Szeretni és szolgálni, ez a feladatunk. Több

Lukács 22, 1-23 | Lukács 22, 1-23 |
A páska vacsorát a zsidók minden évben megtartották. Nem volt disznóhús, hanem sült bárány. Ma is megemlékeznek arról, hogy Isten kihozta őket Egyiptomból. A zsidók 400 évet voltak Egyiptomban. Sokat kellett dolgozniuk. Sokat sírtak és imádkoztak. Isten elküldte Mózest, hogy kihozza őket onnan. Volt 10 csapás. A fáraó nem akarta őket elengedni. Minden elsőszülöttnek meg kellett halni Egyiptomban. Egy egy éves hím bárányt kellett levágni, és a vérével be kellett kenni az ajtófélfát. Több

Lukács 21, 20-38 | Lukács 21, 20-38 |
Ez a szakasz a kis apokalipszis. Lukács a görögögnek írta az evangéliumát, így egy kicsit egyszerűbben fogalmaz, mint a többi evangélista. Mik az idők jelei? Mit üzen nekünk ebből Isten? Körülöttünk forr a világ. Apokaliptikus, ami Ukrajnában történik. Hiába tudjuk a menetrendet, ettől még nem jutunk el Budapestre. Nem a menetrendet kell megtanulnunk, hanem fönt kell lennünk azon a vonaton, ami célba visz. Mit üzen Isten? Mi volt Jézus célja ezzel a beszéddel? Több

Lukács 21, 1-4 | Lukács 21, 1-4 |
Jézus elég tragikus jövőt festett a hallgatóság elé. Üldöztetés lesz, és katasztrófák, és veszélyben lesz az életük. Jézus nem akar feleslegesen riogatni. Figyelmezteti az övéit, és bíztatja őket. Most éppen az történik, mint amiről Jézus beszél. A világ körülöttünk kezd megrepedni. Üldöztetés lesz, de ne aggódjatok, bíztat Jézus. A zsidók mást vártak a Messiástól. Győztes hadvezért vártak. Jézus azonban a templom lerombolásáról beszél. És ez Krisztus után 70-ben meg is történt. Több

Lukács 21, 1-4 | Lukács 21, 1-4 |
A jeruzsálemi templomban az asszonyok udvarában 13 trombita alakú persely volt elhelyezve, melyekbe más-más célra lehetett adakozni. Ezekbe dobhatták bele az adományokat mindazok, akik a templomban voltak. Sokan valószínűleg nem is gondolták, hogy Isten figyeli, hogy hogyan adakoznak. Isten tűzláng szemei előtt nincs semmi elrejtve. Ő látja még a legtitkosabb gondolatainkat is! Látja és tudja, hogy csak kötelességből adunk, vagy pedig örömmel, az Isten iránti hálából. Látja azt is, hogy mennyit költünk hiábavalóságokra, és mennyit szánunk az Úr dolgaira. Több

Lukács 20, 40-47 | Lukács 20, 40-47 |
Most Jézus kérdez. Jézus feltesz kérdéseket, és nem válaszolja meg őket. Sok kérdés van közöttünk is, és ez rendben van. Jézus azért kérdez, hogy kiderüljön, mit gondolunk Istenről? Vannak olyan kérdések is, melyekre nincs válasz. Fontos, hogy élő kapcsolatunk legyen Istennel. Fontos, hogy Jézus nem azt mondja, hogy az összes írástudótól örízkedjünk. Jézus azt mondja, hogy azoktól óvakodjatok, akik ilyenek, akik szeretnek kitűnni, akik szerepelni akarnak. Nyílván voltak olyanok is, akik nem voltak rosszak. Több

Lukács 20, 40-47 | Lukács 20, 40-47 |
Némelyek azért mentek oda Jézushoz a kérdéseikkel, hogy tőrbe csalják Őt. A farizeusok és a saddúceusok máshogy látták a feltámadást. A saddúceusok ragaszkodtak Mózes 5 könyvének betű szerinti megtartásához, és nem fogadták el a feltámadást. A vallásosságuk csak külsőségekben nyílvánult meg. Jó helyre fordultak a kérdésükkel, hogy kié lesz az asszony a feltámadáskor, akinek 7 férje is volt? Jézus válasza leforrázta őket. Isten mindig azt válaszolja, amire éppen szükségünk van. A saddúceusok zsákutcába kerültek. Több

Lukács 20, 20-26 | Lukács 20, 20-26 |
Jézus korábban megtisztította a templomot, ami hadüzenet volt a paponak. Feszült volt a helyzet. Jézust tőrbe akarták csalni. A főpapok féltették saját hiuságukat és pozíciójukat. A nép meglátta, hogy ezek a vezetők méltatlanok Istenhez. A főpapok megkívánták, hogy tiszteljék őket, ezzel ellopták, ami Istent illette volna meg. A papoknak politikai ambíciói is voltak. A hatalmuk Heródestől és a császártól függött. Figyeltek arra, hogy politikailag mi a helyes. Anyagi indítékaik is voltak. Több