Az Elveszett Juh

Igehirdető: Belá

Sorozat: Lukács

Dátum: Április 25, 2021

Lukács 15,1–7

1 A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek,hogy hallgassák őt. 2 A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: Ez bűnösöket fogad magához,és együtt eszik velük. 3 Ő ezt a példázatot mondta nekik: 4 Ha valakinek közületek száz juha van,és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? 5 És ha megtalálta,felveszi a vállára örömében, 6 hazamegy,összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. 7 Mondom nektek,hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre.Jézushoz közelednek a bűnösök.

A bűneset óta az ember inkább elbújik amikor valami bűnt követ el,szégyenkezik,nem meri felvállalni bukását,tévedését,(ez napjainkban is igaz)de itt nem ezt olvassuk hanem pont az ellentéte történik. A bűnösök keresnek,bátran jönnek,hallani akarják tudják,hogy szükségük van a bűnbocsánatra,helyreállításra gyógyításra amit Isten Jézusban készített el mindannyiunk számára!

,,Akit nekem ad az Atya,az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el; " Ján 6:37

Ő nem ítél el! Milyen jó lenne ha mi is ezzel a Lélekkel átitatva szolgálnánk az emberek felé,bizonyságot téve Isten jóságáról! sajnos mi hajlamosak vagyunk az ítélkezésre és a bűnök kategorizálására! Kis bűn és nagy bűn úgy,hogy fogalmunk nincs róla,hogy az ember akit éppen megítélünk min ment keresztül,milyen nyomorúságokat,tragédiákat vagy bántalmazásokat kellett elszenvednie. Sokszor sikerül nekünk is a farizeusok táborát erősítenünk ezáltal.

,,Milyen hatalmas az Isten, mégsem vet meg senkit; ,.." Jób 36:5

Az ember Istené! Igen az emberi lény Isten képmására alkottatott aminek a lenyomatát hordozza magában minden generációban,és az Övéi vagyunk mindannyian,függetlenül attól,hogy Vele vagy nélküle igyekszünk élni az életünket. Minden élő lélek az övé és a legcsodálatosabb dolog,hogy bár nem örül neki de tiszteletben tartja a döntésünket ha nélküle szeretnénk élni,a saját fejünk után járva választva a bűnt.

,,ez Enósé,ez Sété, ez Ádámé; ez pedig az Istené." Luk. 3:38

Jézus a jó Pásztor! Ezt mindannyian elmondhatjuk akik megismertük Jézust,hiszen nekünk is voltak sebeink és el voltunk tévelyedve,mindenféle bűnökkel megterhelve. Isten Atyai szíve megnyilvánul ahogyan utánunk nyúl megkeres és örül nekünk! ISTEN ÖRÖMÉT LELI BENNÜNK!

,,Az elveszettet megkeresem,az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell. " Ezékiel 34:16''