Ezsdrás 8

Igehirdető: Marti

Sorozat: Ezsdrás

Dátum: Szeptember 5, 2021

Lehet, hogy unalmasnak tűnik ennek a sok névnek a felolvasása. De jó, ha tudjuk, hogy Isten név szerint számon tart minket is. Téged is! És Isten számon tartja ígéreteit is. „Mert ezt mondja az Úr: Mihelyt eltelik Babilonban a hetven esztendő, meglátogatlak titeket és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket e helyre. (Jer. 29:10) Több mint 1700 zsidó férfi indult el Babilonból Jeruzsálembe. Voltak köztük idősebbek, és fiatalabbak is. Voltak köztük nagyobbrészt olyanok is, akik csak hallomásból ismerhették Jeruzsálemet, hiszen a 70 évig tartó babiloni fogság alatt születtek. De mégis elindultak. Igaz, némelyeket a Lévi fiai közül győzködni is kellett, hogy induljanak el. Milyen szomorú, a pogány király elengedi őket, de nem mindenki akar hazamenni! Némelyek már annyira megszokták a rabságot az idegenben, hogy amikor mehetnének, nem akarnak menni. De akadtak nyilván olyanok is, akik régről emlékeztek még a szent városra, és alig várták, hogy újra láthassák.

Te kijöttél-e már Babilonból, a bűneid rabságából? Vagy még mindig ott vagy? Lehet, hogy megszoktad már és nagyon nehéz elindulni. Most arra szólít fel Téged is az Úr, hogy hagyd ott Babilont! Ne sajnáld otthagyni! Jeruzsálemben szabadság vár! Ismered már azt a szabadságot, amit csak Jézus adhat? Ég-e a szívedben a mentő szeretet azok felé, akik jól érzik magukat a bűneik rabságában? Tudsz-e bizonyságot tenni a szabadságról, amit Jézustól kaptál?

Mielőtt elindultak volna böjtöt hirdettek. Mit jelent böjtölni? A böjt nem ugyanaz, mint a koplalás. Az igazi böjt sokkal többet jelent annál, mint hogy pusztán megvonjuk magunktól az ételt. Önmagában az, hogy lemondunk az ételekről, az csak fogyókúra. Ha viszont az evés helyett is Istent keressük, Rá figyelünk, az már böjt. Bibliai példák alapján tudjuk, volt, aki csak napnyugtáig böjtölt, mások napokig, vagy esetleg több héten keresztül. Jézus 40 napig böjtölt, mint ahogy Mózes is, amikor a hegyen volt, és megkapta a kőtáblákat. Istennek a böjttel nem az a célja, hogy tönkre tegye a testünket, hanem, hogy a lelkiek felé fordítson minket. Nem csak az a böjt, ha egyáltalán nem eszünk. Lehet úgy is böjtölni, hogy a kedvenc ínyencségeinkről mondunk le egy időre. Hogyan böjtöltek a zsidók az Ahavá folyó mellett? Az nincs leírva, hogy mi-mindent nem ettek, de az igen, hogy mit tettek. Először megalázták magukat az élő Isten előtt. Imádkoztak, és csak Istentől kértek segítséget, nem pedig emberektől. Istentől kérték, hogy oltalmazza meg őket a hosszú úton, nem a királytól kértek sereget és lovasokat a saját védelmükre. Pedig az út Babilonból Jeruzsálembe több hónapig tartott, és rablók is leselkedhettek rájuk.

Te hogyan szoktál imádkozni? Meg szoktad-e alázni magadat Isten előtt? Istentől is kéred, amire szükséged van, és emberektől is kérsz? Vagy csak Istentől kéred?

És a zsidók a böjtben megértették, hogy Isten meghallgatta őket. Milyen érdekes, hogy azt olvastuk, hogy Isten már akkor meghallgatta őket, amikor még el sem indultak. Nem a megérkezésük után olvassuk, hogy Isten meghallgatta őket, hiszen minden baj nélkül megérkeztek, hanem akkor, amikor még el sem indultak.

Imádság után megvan-e benned ez a bizalom, hogy Isten meghallgatott!? Anna, böjtölt, és imádkozott Sámuelért, de utána már nem volt szomorú az arca. Isten meghallgatta már akkor, amikor Sámuel még meg sem fogant.

A böjtölés lehetőség arra, hogy erőt nyerjünk. A böjtölés tehát segít az imádságban való elmélyülésben, hogy csak az Úrra figyeljünk. Segít abban, hogy úrrá tudjunk lenni a testi kívánságokon. És abban is segít, hogy őszintén kifejezzük a bűnbánatunkat az Úr előtt megalázva magunkat Előtte. A böjtölés segít bűnnek látni a bűnt. Ha böjtölsz úgy böjtölj, hogy csak Isten lássa, ne pedig az emberek! Ha azért böjtölsz, hogy szentebbnek tűnj az emberek előtt, akkor képmutató vagy és hiábavaló, hogy sanyargatod magad!

Tulajdonképpen Jézus egész földi élete böjt volt. Lemondott isteni dicsőségéről, megalázta magát, amikor emberi testet vett föl és vállalta helyettünk a kereszt-halált.

Hogyan imádkozhatunk úgy, hogy meghallgasson minket Isten? Alázzuk meg magunkat az élő Isten előtt! Kérjük Tőle, hogy bocsássa meg a bűneinket, és imádkozzunk mindazért, amire szükségünk van. Hittel kérjünk Tőle, és csak kizárólag Tőle! Tudsz-e így imádkozni, hogy meghallgatásra találjon az imád? Lehet, hogy még el sem indultál, de már meghallgatott az Úr!

Artahsasztá király nemcsak elengedte a zsidókat Jeruzsálembe, hanem még ajándékokat is küldött velük bőségesen a templom felékesítésére. Kincsekkel gazdagon megrakottan indultak útnak. A kincseket Ezsdrás 12 papi fejedelemre bízta, hogy vigyázzanak rájuk. A papok szentek voltak, mint ahogy a rájuk bízott edények is. Az volt a feladatuk, hogy megőrizzék a szent edényeket az út közben.

Te is szent vagy! Őrízd meg szentségben azokat a kincseket, amiket Istentől kaptál! Vigyázz a tisztaságodra!

Miután megérkeztek a zsidók Jeruzsálembe, égőáldozatokat mutattak be Istennek. Ezzel kifejezték Isten iránti hálájukat, bűnbánatot tartottak, és újra fölajánlották magukat Istennek. Légy Te is hálás mindenért, tarts rendszeresen bűnbánatot, és újítsd meg a szövetséged Úrral újból és újból!

Kérdések:

  • A Te neved ott van-e azok között, akik hazaértek?
  • Tudsz-e úgy imádkozni, hogy meghallgasson az Úr?
  • Milyen kincseket bízott Rád Isten?