Új

Új Karácsony

Luk. 1:67-79
Itt van a Pincer Belá Dal

Új Dal

Új Remeny

Új Szabadság

Új Izráel
Izráel számára megújulásra lenne szükség. Isten elküldte Jézust,aki Izráel népe közé jött. Jézus Izráel elveszettjeiért jött. Az,hogy valaki Izráel népéhez tartozik, nem jelenti azt, hogy ő Isten gyermeke szív szerint is. Izráel, mint nép nem ismerte fel Jézusban a Messiást. Ez utat engedett a nyugati világban az antiszemitizmusnak. Ma is úgy kell tekintenünk a zsidó népre, mint Isten kiválasztott népére. Az Ószövetségben sem volt mindig a zsidó nép bűntelen, Isten mégis a saját népének nevezte őket. Több

Új Eletes
Ha rájöttél,hogy kárt vallottál a lelkedben,akkor kérjed a bűneid bocsánatát! Ha a bűneid meg vannak bocsátva, akkor megmenekültél!

Új
Mindeddig megsegített minket az Isten. Az új telefont,vagy egy új kocsit,azt szeretjük. Az új utat, tele ismeretlen dolgokkal, már kevésbé. Van, amiből az újat szeretjük, van amiből inkább a régit. Krisztus képviselője a gyülekezet. Ha Krisztusban vagyok, akkor benne vagyok a gyülekezetben is. Jézus nem azt kérte az Atyától, hogy vegyen ki minket a világból, hanem, hogy őrizzen meg a gonosztól. Azzal, hogy befogadtuk Jézust,élővé lettünk. Az újjal egy lehetőséget kaptál. Több

Új Ero
Csaba tanított

Új Szív
A szívünk 2,5 milliárdszor dobban az életünk folyamán. Szüksége van védelemre és tápanyagokra. Milyen ez a szív? Van,hogy összetörik. Minden féltett kincsnél jobban meg kell őrizni! Milyen élet indul ki ebből a szívből? A szív teljességéből szól a száj. A szívből támadnak a gonosz gondolatok. Isten nélkül gonosz. Isten a szívet vizsgálja. Mi van a szívünkben? A kő szív kemény,hideg, rideg, érzéketlen és önző. A hús szív pedig érző, önzetlen, és másokért szolgáló. Több