1 Kor. 5

Igehirdető: Marti

Sorozat: 1 Kor

Dátum: Október 2, 2016

Adja meg nekünk az Úr,hogy az a lelkület legyen bennünk,mint ami benne is volt, amikor azt mondta a tetten ért házasságtörő asszonynak: „Eredj el, és többé ne vétkezzél”. Ne tűrjük meg mi sem a bűnt sem a gyülekezetben se pedig magunkban! Ne is barátkozzunk azzal, aki testvér létére nyilvánvaló bűnben él. Ez persze nem vonatkozik azokra, akik még nem tértek meg. Különben ki kellene vonulnunk ebből a világból. Nekünk pedig az a küldetésünk, hogy só és világosság legyünk ebben a világban! Nem mi vagyunk a világosság. A világ világossága Jézus. Mi csak visszatükrözzük a tőle kapott világosságot, úgy mint a hold visszatükrözi a nap fényét. Hogyan látná meg a világ Krisztust, bizonyságtevő nélkül? De ne éljünk úgy, mint ahogy ők élnek! Ne térjünk ő hozzájuk, hanem ők térjenek mihozzánk! Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. (Róm. 12:21) Ne légy képmutató, ne legyél ítélkező, ne tűrd meg a bűnt! Légy őszinte, borulj le a kereszt alatt, valld meg, hogy vétkeztél és bánd meg a bűneidet! 2 Krón. 7:14. „…de ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utjaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.”