2 Krónikák 29, 12-19

2 Krónikák 29, 12-19

Igehirdető: Marti

Sorozat: Ezékiás

Topics:

Dátum: Szeptember 4, 2022

Isten név szerint számon tart mindenkit, aki Hozzá tartozik, akit arra hívott el, hogy Őt szolgálja. Téged is név szerint számon tart, mint a lévitákat is, hiszen Hozzá tartozol! Arra szólít fel most Isten, hogy szenteld meg magadat! Ez kegyelem! El is törölhetne azért, mert vétkeztél. Ha végrehajtaná igazságos ítéletét, akkor elkárhoznánk, de Ő most még kegyelemmel megtérésre hív! Ő nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Tarts igaz, mély bűnbánatot, és éld át Isten szabadítását! Isten útmutatása egyértelmű és világos. Isten világosan megmondja, mit tegyünk, és mit ne. Mégis sokszor áthágjuk parancsait! A bűnnel pedig nem lehet játszani! Ha egy kicsit engedsz a kísértésnek, vigyázz, mert a lejtőn egyre nehezebb megállni! Lehet, hogy már látod, hogy nem kellett volna belebonyolódni valamibe, de most sem túl késő még abbahagyni! Mi az, amit megengedsz magadnak, pedig Isten egyértelműen azt mondja: ne tedd! Kinek a véleménye fontosabb a számodra, embereké, vagy az Istené? Isten most még szelíden szól, és megtérésre hív. Engedj Neki! Ne keményítsd meg a szívedet! Isten leleplez most azért, hogy megszabadíthasson! Ő látja, mi van a szíved legmélyén! Előle hiába is titkolnád! Meg akar szabadítani minden langyosságtól és képmutatástól! Isten nem akar elpusztítani, hanem meg akar menteni Téged! Istennek még most is van szava Hozzád! Ő szól most is Hozzád az igéjén keresztül. Ki akar emelni a mélységből, meg akar tisztítani minden tisztátalanságból, hogy újra szabadon szolgálhass Neki! Ne magyarázkodj, ne mentegesd magad, ne másokra mutogass, hanem valld be őszintén, hogy vétkeztél, amikor Isten tükröt tart eléd! Ne a mások szemében keresd a szálkát, hanem lásd meg a magadéban a gerendát! Sajnos Isten gyermekei is követnek el bűnöket. Lehet, hogy tudod, mit mond az ige, mégsem a szerint élsz mindenben! Ha Isten gyermekeként bűnt követtél el, ne felejtsd el, hogy Jézus a bűnösökért jött, így Érted is! Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Engedd, hogy Isten megváltoztassa az életed, hogy újjá tegyen! Ne maradj a bűnben! Ne érezd jól magad a bűnben! Bűnnek látod-e azt, amit Isten annak lát? Vedd komolyan az Isten beszédét! Ne vedd fél-vállról! Ne dobd félre! Hanem adj igazat Istennek akkor, amikor rámutat a bűnödre! Neki terve van Veled! Nem mondott le Rólad! Nem akar abban az állapotban hagyni, amiben most vagy! Ő helyre akar állítani Téged! Tudom, nem könnyű leszállni a magas lóról, de megéri. Nem könnyű megalázkodni, de ez a szabadulás útja! Jézus a Megváltó! Jöjj Hozzá! Nézz fel Jézusra, mint Szabadítódra! Jézus az alázatosoknak kegyelmet ad. Állítsd helyre Vele a kapcsolatod! Ne várd meg, hogy ítélettel jöjjön! Isten hosszútűrő, de nem a végtelenségig! Ne élj vissza az Ő irgalmával! Hiába is vezekelnél bűneid miatt, nem tudnád megfehéríteni ruhádat. De Jézus tökéletes áldozatáért tiszta lehetsz! Leteheted a lábainál mindazt, ami nyomaszt és bánt. És új emberként mehetsz tovább! Megterhelten jöttél, de felszabadultan távozhatsz, elfogadva bocsánatát! Ő nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Lehet, hogy nagy bűnöket követtél el, de sokkal nagyobb az Ő kegyelme, és Nála már készen van a bocsánat! A golgotai kereszten megszerezte számunkra! Jézus a halálával kifizette minden adósságunkat! Hálából szenteld Neki teljes életedet! Ha bocsánatot nyert bűnös vagy, akkor ezen túl győztes életet élhetsz! Látod-e, milyen hatalmas, könyörülő Istenünk van? Vétkeid ellenére látod-e az Ő még ennél is nagyobb kegyelmét? Megragadtad-e már hittel és örömmel az Ő bocsánatát? Elfogadtad-e az újrakezdés lehetőségét?

Mit keresnek tisztátalan dolgok az Úr templomában? Nincs ott semmi keresnivalójuk! Hogy kerültek oda egyáltalán? Vizsgáld meg a Te templomodat, a Te szívedet, hogy nincs-e benne valami tisztátalan? Ha megtűrsz valamit, ami nem oda való, könnyebben jönnek utána más hamisságok is! Ne tűrj meg semmit, ami nem oda való, ami megszomorítja Istent!

Dávidról az 1 Királyok 14,8-ban azt olvassuk, hogy „Dávid, aki megtartotta parancsolataimat, és teljes szívből követett engem, és csak azt tette, amit én helyesnek látok.” Nincs itt valami félreértés? Mi van Betsabéval? Vagy Uriással, akit megöletett? Isten ezeket a tetteket elfelejtette volna? Isten nem felejt el semmit. Isten jól emlékszik mindenre. Dávid bűneit itt azért nem említi, mert ezeket a bűnöket már korábban megbocsátotta! Olyannyira megbocsátott Isten Dávidnak, hogy annak ellenére, hogy házasságtörést követett el, bűnös volt gyilkosságra való felbujtásban, és képmutatásban, mégis a későbbiekben a Biblia úgy említi Dávidot, mint aki az Istennek való engedelmesség mintaképe. Dávid, amikor Isten igéjét meghallotta Nátán próféta szájából, teljesen összetört az élő Isten előtt. Magára ismert. Nem próbálta megmagyarázni mindazt, amit tett, hanem őszinte bűnbánatot tartott. „Egyedül Te ellened vétkeztem!” – mondta Istennek. És Isten megbocsátott neki. Isten Neked is megbocsát, ha kéred. És a tenger mélyére veti a bűneidet. Lehet, hogy mindazt, amit tettél, már nem lehet jóvátenni, de Isten az Ő kegyelmével meg tudja bocsátani. Nem kell hosszú évekig hordoznod a régen elkövetett bűneid terhét. Nem kell gyötrődnöd a bűneid miatt, hanem odaviheted a terhedet Jézushoz. Ha vádol, hogy mi mindent nem tettél meg, vagy nem úgy tetted meg, ahogy kellett volna, akkor vidd ezeket Jézushoz! „Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapossa álnokságainkat, a tenger mélységébe veti minden bűnünket.” (Mik. 7,18) Amikor Ő megbocsát, ujjongva mehetsz tovább. És örömmel viheted az evangéliumot másoknak, engedelmeskedve Jézus parancsának. Engedd, hogy Jézus bocsánata által azzá válj, akinek Ő látni akar Téged és légy Jézus elkötelezett, hűséges tanítványa!

Péter háromszor megtagadta Urát. Mégis, miután megbánta szégyenletes tagadását, Jézus neki is megbocsátott, sőt helyre állította, és azt mondta neki, hogy „legeltesd az én bárányaimat.”

Amikor odavitték Jézushoz a házasságtörő asszonyt, akit tetten értek, Jézus nem ítélte el, hanem azt mondta neki, hogy többé ne vétkezzen. Megérdemelte volna az igaszágos ítéletet, de Jézus esélyt adott neki arra, hogy másképp folytassa az életét, mint eddig tette. Jézus Neked is esélyt ad arra, hogy ezen túl másképp élj! Tiszta lappal indulhatsz!

A tékozló fiú mindent eltékozolt, mégis amikor hazament, és bűnbánattal odaborult az Atya lábaihoz, fiává fogadta vissza őt az Atya. Téged is visszafogad fiává, akkor is, ha követtél el bűnöket, de odaborulsz a lábaihoz, és kéred bocsánatát! Újra kiváltság lesz a számodra, hogy a hatalmas, élő Istenhez tartozol átélve csodáit, és dicsőséget adva Neki!

Kérdések:

  • Bűnnek látod-e mindazt, amit Isten annak lát?
  • Mikor élted át utoljára a bűneidből való szabadulás örömét?
  • Ott van-e benned az igény arra, hogy ha valami tisztátalan kerül a templomodba, mielőbb megszabadulj tőle?