Ezékiás

2 Kir. 20 | Ézsaiás 38,39 |
A próféta, a király és Isten 3 ember a történetben - 3 pont A próféta Alázattal és szelídséggel végezte munkáját. Istenről szólt a dolog, nem róla. A munkája veszélyes volt, de ő hűséges volt. A két történetben, az elsőben proaktív volt, a másodikban viszont reaktív. Ismernie kellett Isten hangját, szívét és erejét. A király Néhány olvasmánytól eltérően nem hiszem, hogy jól jön át. Ember volt, nem szuperember, pont mint mi Amikor megmondták neki, hogy meg fog halni, panaszkodott, nyafogott és csak önmaga megszállottja volt. Több

2 Kir. 19: 15 - | 2 Kir. 19: 15 - |
Asszíria királya nagy hatalommal bírt. Ezékiás elment a templomba. Fontos Istenhez fordulni. Ha az Urat keressük, akkor Ő válaszol. Csodálatos dolgokról fogunk tudni. Amit Ésaiás mondott, az igaz volt. Lehet, hogy követjük Istent, mégsem történnek jó dogok. Pált megkötözték, és azt mondták neki, ha elmegy Jeruzsálembe, ott meg fogják ölni. Az a legfontosabb, amit Jézus Pál engedelmessége által tud tenni. Hit nélkül lehetetlen Istent megnyerni. Ő megjutalmazza azokat, akik Őt keresik. Több

2 Kir. 19, 1- 19 | 2 Kir. 19, 1- 19 |
Az asszír kincstárnok szidalmazta Istent. Hazugságokkal próbálta leigázni a zsidókat. Az asszírok óriási létszámmal voltak jelen. Minden évben harcoltak, tapasztaltak voltak. A zsidók nyílván megrettentek az asszíroktól. A király próbálta lefizetni az asszírokat, de az arany kevésnek bizonyult. Az ellenség teljesen ki akar fosztani. Meg akar fosztani minket az igazi értékektől. A békesség egy pillanat alatt el tud szállni. Az ellenség el akarja venni a hitelességünket, meg akar fosztani a helyes értékítélettől. Több

2 Kir. 18 | 2 Kir. 18 |
Miért kellett ennek most így történnie? - kérdezzük Istentől. Miért nem tettél valamit? A király szerette Istent. Jó dolgokat tett, és Isten vele volt. Mindenben sikeres volt. Akkor miért történt vele mindez? Jób jó ember volt. A barátai azt mondták, hogy valami rosszat tett, azért veszett el mindene. De Jób azt mondta, hogy ő jó ember. Sokszor nehéz válaszokat kapni a miértekre. De Jézusban kell bíznunk! Akkor is, ha nincsennek megválaszolva a kérdéseink. Több

2 Királyok 18 | 2 Királyok 18 |
Ez a rész tüzes kemencét jelent. Mindenfelől szorongatnak bennünket. Isten mindig figyelmeztet előre. Nem a 7 bő esztendő következik, hanem lehet, hogy szűkebb esztendők. Próbákkal teli időszakra számíthatunk. Nem lehet mindent fölhalmozni, mert tönkre megy. A liszt pl. megmolyosodik. Nem tudsz akkora készletet felhalmozni, ami az egész életedre elég. Az ellenség gúnyolódik rajtunk azért, mert hiszünk. De a vége jó lesz. Isten megígérte, hogy gondoskodik rólunk. Nekünk Krisztusba kell kapaszkodnunk. Ezékiás lerombolta a bálványokat. Több

2 Krónikák 32, 1-8 | 2 Krónikák 32, 1-8 |
2 Krónikák 32, 1-8 32 Ezek után a hűségesen véghezvitt dolgok után eljött Szanhérib asszír király, és betört Júdába. Ostrom alá vette a megerősített városokat azzal a szándékkal, hogy elfoglalja azokat. 2 Amikor látta Ezékiás, hogy Szanhérib betört, és Jeruzsálemet készül megtámadni, 3 tanácskozott vezető embereivel és vitézeivel arról, hogy betömik a városon kívül levő forrásokat. Azok támogatták őt. 4 Sok nép gyűlt össze, betömtek minden forrást és patakot, amely azon a földön át folyt, mert ezt mondták: Miért találjanak az asszír királyok sok vizet, ha ideérnek? Több

2 Krón. 31, 11- | 2 Krón. 31, 11- |
Mi az, ami 2022-ben szól nekünk ebből a szakaszból? A mi elvárásaink gyakran nem felelnek meg Istn elvárásainak. Nem kell mindent a vezetőnek csinálnia. Ha mindent a pásztor csinál, akkor beleroppan. Egy közösség vagyunk, mindent együtt kell csinálnunk. Ezékiás jó király volt. Tanlmányozta Isten igéjét, és aszerint cselekedett. Kinevezett embereket bizonyos feladatokra. Jézus azt akarja,hogy világosság legyünk. Ha valakinek nincsen látása, akkor kérjen az Úrtól. Isten annyira megádotta őket, hogy nagyon sok felajánlás volt. Több

2 Krón.31, 1-10 | 2 Krón.31, 1-10 |
Isten egyértelműen megmondta, hogy ne házasodjanak idegenekkel, mégis a zsidók nagy része így tett. Nem ez volt a legnagyobb probléma, hanem, hogy elfogadták az idegen isteneket. Azt tudjuk adni Istennek, ami eredetileg is az övé. Csak azt tudjuk Istennek adni, amit Tőle kaptunk. Nagy öröm volt Jeruzsálemben. Salamon óta nem volt ilyesmi. Nem csak a vezető, hanem a nép is megmozdult. Lerontották a bálványokat. Fontos, hogy halljuk Istent, de ennél is fontosabb, hogy Ő halljon minket. Több

2 Krón. 30, 21- | 2 Krón. 30, 21- |
Az előző két héten arról volt szó, hogyan állította helyre Ezékiás az Istennel való kapcsolatot. Elfordultak a bálványoktól. Ezékiás megtérésre hívta a népet. Hatalmas ünneplésről szól a mai szakasz. Rengeteg ember volt ott. Azt a címet lehetne adni ennek a szakasznak, hogy “kell még nekem az Istenből”. A páska ünnep 7 napos volt de itt 14 napig tartott. Jó volt nekik az Úr jelenlétében lenni. Kellett még 7 nap. Erre eddig még nem volt példa korábban. Több

2 Krón.29, 20-36 | 2 Krón.29, 20-36 |
Izráel a király vezetésével engesztelő áldozatot mutatott be. Annyi áldozatot mutattak be, hogy a papok és a léviták alig győzték. Isten ma is vezetni akarja az ő népét. Téged is szeretne vezetni. Krisztus, mint főpap jött el. Vezetni akar minket. Egész nap folyt az áldozat. Mégsem volt tökéletes ez az áldozat. A mi Főpapunk viszont tökéletes áldozatot mutatott be a halálával. Jézus mindenét feláldozta érted. Nem tudjuk kiérdemelni. Kegyelemből üdvözülünk. Ez ajándék. Több