2 Kir. 19: 15 -

2 Kir. 19: 15 -

Igehirdető: Sam E

Sorozat: Ezékiás

Topics:

Dátum: November 13, 2022

Asszíria királya nagy hatalommal bírt. Ezékiás elment a templomba. Fontos Istenhez fordulni. Ha az Urat keressük, akkor Ő válaszol. Csodálatos dolgokról fogunk tudni. Amit Ésaiás mondott, az igaz volt. Lehet, hogy követjük Istent, mégsem történnek jó dogok. Pált megkötözték, és azt mondták neki, ha elmegy Jeruzsálembe, ott meg fogják ölni. Az a legfontosabb, amit Jézus Pál engedelmessége által tud tenni. Hit nélkül lehetetlen Istent megnyerni. Ő megjutalmazza azokat, akik Őt keresik. Fontos, hogy engedelmeskedjünk Isten szavának. Isten cselekvő Isten. Isten irányít mindent. Isten része az életünknek. Amikor szenvedésen megyünk át, gondolkodjunk úgy, mint egy harcos