Lukács 12,1-12

Igehirdető: Balázs

Sorozat: Lukács

Dátum: Január 17, 2021

Amikor olyan nagy tömeg gyűlt össze körülötte,hogy csaknem legázolták egymást, először csak a tanítványaihoz kezdett beszélni: »Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Semmi sincs elrejtve,ami nyilvánosságra ne jutna, és nincs olyan titok, ami ki ne tudódna. Ezért amit sötétben mondtatok,fényes nappal halljátok majd vissza, és amit a belső szobában fülbe súgtatok, a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek,barátaimnak mondom: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de semmi többet nem tehetnek. Megmondom én nektek,kitől féljetek: Féljetek attól, akinek, miután megölt, hatalma van a kárhozatra vetni. Igen, mondom nektek: tőle féljetek. Öt verebet ugye két fillérért adnak? Isten mégsem feledkezik meg egyről sem közülük. Nektek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát: sokkal értékesebbek vagytok ti akárhány verébnél. Mondom pedig nektek: Aki megvall engem az emberek előtt,azt az Emberfia is megvallja majd Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt,azt ő is megtagadja majd Isten angyalai előtt. Ha valaki az Emberfia ellen szól,bocsánatot nyer; de aki a Szentlelket káromolja, annak nincs bocsánat. Mikor pedig a zsinagógába,elöljárók és hatóságok elé hurcolnak benneteket, ne aggódjatok azon, hogy hogyan és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek megtanít benneteket abban az órában, hogy mit kell mondanotok.”

Valószínűleg mindannyian hallottuk már azt a bátorítást,hogy Istennek egy minden képzeletünket meghaladó, csodálatos, bizalommal teli elképzelése, terve van az életünkről, amit véghez is akar vinni, folyamatosan vezetve, támogatva bennünket. Ezt, hogy Isten minden képzeletünket meghaladó módon gondoskodik rólunk, ez a mostani szentírási rész is megerősíti. Isten valóban teljes – Vele együtt teljes - életet szán nekünk.

Ehhez azonban azt kéri tőlünk,bízzunk benne, bízzuk rá az életünket. Mit is jelent az, hogy bízunk valakiben, milyen az, amikor bizalmat szavazunk valakinek? Adunk a szavára, elfogadjuk igaznak, amit mond, hiszen nem adott okot az ellenkezőjére, tartotta magát ahhoz, amit ígért. Mennyire rosszul esett Istennek, hogy az a nép, az ő népe, amelyet kivezetett Egyiptomból és megmentett az egyiptomi uralkodó haragjától, egyszerre elfordult tőle, hogy bálvány istennek hódoljon, mégis megenyhült feléjük és továbbra is gondoskodott róluk. Mennyire fájt Neki, hogy az övéi nem fogadták el Őt királyuknak, mégis meghagyta Sámuelnek, hogy teljesítse az akaratukat: legyen királya egy ember a választott népnek. Isten a nép, az ő népe hűtlensége ellenére is hű maradt. Nem tett semmit, ami megingathatta volna a bizalmat az Ő hűségében, az Ő szeretetében.

Igen,az Úr Jézus – ha kijelentjük Őt életünk úrának - elkéri az irányítást az életünk felett. Teljesen. Ő kevesebbel nem elégedhet meg, a mi érdekünkben. Az sem zavarja, ha nem tudom azonnal az életem minden kis zegét-zugát megnyitni előtte és nem tudok mindenben teljesen ráhagyatkozni. Újra és újra elkéri az irányítást, és türelemmel elvégzi, amit eltervezett. Annyit kér, hagyjam magam szeretni, bizalommal hagyjam neki, hogy formáljon, hogy ő mondja meg, mi a fontos és mi a kidobandó szemét az életemben. Ha hagyom magam szeretni, formálni, Ő átalakít, megváltozik a gondolkodásom, és erről beszélnek a tetteim is.

Az Ő tervei szerinti életünket nem tudjuk a magunk erejéből élni. Ha ezzel próbálkozunk,úgy gondolkodunk, mint a farizeusok. Ezzel becsapjuk magunkat, tetteink pedig egész egyszerűen nem fognak tanúságot tenni Jézusról az emberek előtt. Akkor hát hogyan tudunk tökéletesek lenni, ahogy a mi Mennyei Atyánk tökéletes? Nem vagyunk képesek ezt a mércét saját erőnkből megütni, de Isten nem is várja ezt el tőlünk. Sőt, pont ez az, amitől óva int. Tudja, hogy a bűn miatt túl sebzettek vagyunk ehhez, de Ő nem küld el, nem hagy segítség nélkül. Nem jó és nem kell farizeusként viselkednünk.

Ezért született erre a világra az Isten Fia,az élő Ige karácsonykor, és ugyanígy szeretne életté válni a Te szívedben, életedben is. Az életed része, társa akar lenni, hogy kiegészítse a hiányosságaidat, gyógyítsa a sebeidet, megnyitva a szemeidet a saját életednek az Ô szemszögéből való látására. És mindezek mellett meghív, hogy minderről tanúságot tegyél másoknak is.

Kérdések:

  1.  Megtapasztaltad-e már,hogy Isten hűséges volt Hozzád?
    
  2.  Most hogy állsz az Ő hívásához,bizalommal meg tudod-e Neki engedni, hogy vezesse az életed?