A Jelenések Gyülekezetei

A Laodíceai gyülekezet | Jelenések 3, 14-22 |
A laodíceai gyülekezetről semmi jót nem mond Isten. Se nem forrók, se nem hidegek. Ez a szakasz a közösségről is szól és az egyénekről is. Sok egyén alkot egy egészet. Lehet, hogy mi is azt gondoljuk időnként, hogy valaki másra vonatkozik, nem ránk. Nem vállaljuk a felelősséget. Az átlag hőmérséklet a nagyon forró és a hideg átlaga, langyos. Felelősségünk van magunk iránt is, és a közösség iránt is. Fontos az egység. Több

A Filadelfiai gyülekezet | Jelenések 3, 7-13 |
Ez a szakasz leírja, mi Isten szava egy olyan kis gyülekezethez, akiknek bátorításra volt szükségük. Az előző gyülekezet kivülről jól nézett ki, de halott volt. A filadelfiai gyülekezet ennek pont a fordítottja. Isten néha ránk is úgy tekint, mint az angyalokra. Ők Isten munkáját végzik. Isten szavát hirdetik. Mindannyian Isten hirnökei vagyunk, Isten gyermekei. Gábriel ha nem ment volna el Máriához, akkor máshogy alakultak volna a dolgok. Isten bízik bennünk. Jézus elmondja, hogy milyennek látja a gyülekezetet. Több

A Szárdiszi gyülekezet | Jelenések 3, 1-6 |
Szárdisz az ókorban pompás város volt, ma egy romhalmaz. 500 m magas fennsíkra épült. Kelet és nyugat találkozott itt. Itt vertek először arany és ezüst érméket. Pál apostol hozta ide az evangéliumot. Jézus szeme látta az akkori szárdiszi gyülekezetet is. Látta, hogy az a neved, hogy élsz. Jó ezt hallani. De jött a következő tagmondat, hogy halott vagy. Mind kevés, amit tettünk? Jézus jól lát mindent. Nekünk is szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel. Több

Az Thiatírai gyülekezet | Jelenések 2:18-28 |
A Jelenések könyve apokaliptikus könyv, ami azt jelenti, hogy az író jelképekben mondta el a mondanivalóját. Hiba, ha úgy olvassuk, mint egy történelem könyvet, ami a jövőt írja le. Van, aki csak a János apostol korával foglalkozónak tartja, míg mások szimbolikusnak. Ezek a gyülekezetek valóságosak voltak, nem csak szimbólikusak. Nem Thiatíra városa, vagy a gyülekezet van a központban, hanem Jézus, az Isten Fia. Az istentiszteletünk közponjában is Jézusnak kell lenni! A Dániel könyvében szereplő szobor eldőlt, de Jézus szilárdan áll. Több

A Pergamoni gyülekezet | Jelenések 2:12-17 |
A pergamoni gyülekezet dícséretet kapott, mert hűségesek voltak. Pergamonban 2 templom is hírdette, hogy ez a város a császárkultusz központja volt. Isten tisztában volt az üldöztetéssel, és a sajátjának nevezte a gyülekezetet. Meddig, és miért követem Jézust? Építem-e az Ő országát? A tévtanítás Isten ellen való. Moáb királya félt a zsióktól, és Bálámot kérte arra, hogy átkozza meg Izráelt. Később Bálám elárulta, hogy hogyan lehet elcsábítani a zsidó férfiakat, úgy, hogy elhívják őket a lakomákra. Több

A Szmirnai gyülekezet | Jelenések 2:8-11 |
A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt: Tudok nyomorúságodról, és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. Több

Az Efezusi gyülekezet | Jelenések 2, 1-7 |
A Jelenések könyvében hét gyülekezetről mondja el Jézus, hogy milyennek tartja őket. Olvassuk úgy, hogy mi az, ami ebből nekünk szól! A szeretet fontosabb, mint a tettek. Ha nincs bennem szeretet, akkor semmi vagyok. Néha a tetteket többre tartjuk. Jó lenne ha a szeretetről lennénk ismertek.Törődjünk egymással! Amikor kedvesz valakit, akkor örülsz, ha találkozol vele. Amikor először találkozál Jézussal, ahhoz az első szeretethez kell visszatérni. Ha szeretjük Jézust, akkor követjük a parancsolatait. Több