Igehirdetések

Az út és az igazság | János 14, 5-11 |
Jézus az út, az igazság, és az élet. Jézus az egyetlen út, aki elvezet minket az Atyához. Ő az, akin keresztül az életünk Istenhez juthat. A bűn céltévesztés. magunktól nem tudunk megoldást találni a bűnre. Senki nem képes váltságot adni a saját lelkéért. Nem tudunk győzni a bűn fölött. Egyedül Jézus tudja legyőzni a gonoszt. Máshogy nem juthatunk az Atyához, csak Jézuson keresztül. Más név nem adatott, ami által üdvözülhetnénk. Jézus az igazság. Több

Jöjjetek és tisztuljatok meg | Jakab 4:8 |
Sok közmondás a Bibliából ered, pl. aki másnak vermet ás, maga esik bele. Van olyan is, hogy azt hiszik, hogy a Bibliából származik, de nem, pl. segíts magadon, és az Isten is megsegít. Jöjjetek közel Istenhez, és Ő is közeledni fog hozzátok. Ez Isten kegyelméről szól. Hogyan mehetünk közel Istenhez? Hol van Isten címe? Hogyan tudunk Hozzá közel menni? Isten felé kell fordulnunk! Ha közeledsz Istenhez, akkor Ő közeledni fog hozzád. Több

Az Atya mindent kinyilatkoztat nekünk | Máté 11:25 - 30 |
A mai igeszakasz így kezdődött: Abban az időben…

Közösség Istennel | 1 János 1, 5-10 |
Amit az imádságban keresünk az az, hogy hogyan lehetünk kapcsolatban Istennel …

Mennyei perspektíva (nézőpont) az imádkozásban | Zsoltárok 73 |
Mennyei perspektíva (nézőpont) az imádkozásban. Az imádság folyamatos kapcsolat Istennel. …

Az imádság megközelítései | Préd. 5, 1-5 |
Isten hogyan áll hozzá az imádsághoz? Miben kell fejlődnünk? …

Azonosításunk az imádságban | Róma 8:15, Ezékiel 36:22-23, Zsoltárok 25:14-11 |
Isten szemében milyenek vagyunk, hogyan lát minket? Milyen a mi képünk Istenről? Amikor megismerjük Istent, formálódik a képünk Istenről. Fontos, hogy Isten hogyan lát Téged. Megmutatja, hogy sokkal többek vagyunk a számára, mint gondolnánk. Ő formált minket anyánk méhében. Isten nagy figyelemmel alkotta meg a világot. Minden nap végén megállapította, hogy amit alkotott, az jó. Amikor az embert alkotta Isten, akkor megállapította, hogy amit alkotott az nagyon jó. Elhiszed? Drága vagy a szemében. Több

Hogyan imádkozzunk | Máté 6:5-8 |
Ez a néhány igevers arról szól, hogy hogyan imádkozzunk, és hogyan ne. Jézus itt arról tanított, hogy hogyan lehet jól imádkozni és hogyan rosszul. Az imádság nem arra való, hogy lássák az emberek a kegyességünket és megdicsérjenek érte. Az imádság áldásos, ha jól csináljuk, de semmit nem ér, ha rossz a motiváció. Az imádság nem embereknek szól, hanem Istennek! Ó, bárcsak megengednénk, hogy Isten kitakarítson az imádságainkból mindent, ami nem oda való! Több

Kérjetek, keressetek, kopogjatok | Lukács 11 5-13 |
A Bibliában mi szerepel az imádságról? Miért foglalkozunk az imádsággal? Éppen időszerű imádkoznunk! Ez a kerezténység alapja. Isten beszél hozzánk az imádságon keresztül. Ha nem beszélünk Istenhez, akkor nincs Vele kapcsolatunk. Vannak kérdéseink, problémáink. Növekedést szeretnénk. Foglalkoznunk kell az imádsággal. Megtapasztaljuk Isten jelenlétét. Ha találkozni szeretnénk Jézussal, akkor imádkoznunk kell. Legyünk őszinték és nyíltak! Kopogjunk, és ajtó nyittatik nekünk. Azt visszük Isten elé, amit szeretnénk. Ha megértjük Isten akaratát, akkor egy hullámhosszon leszünk Vele. Több

7 kérdések
Ez az a 7 kérdés, amelyről 2023 első vasárnapján elmélkedtünk. Ki vagy te? Mit akarsz? Miért vagy itt? Hová mész? Van valami, amiért érdemes élni? Kit szolgálsz? Kiben bízol? These are the 7 questions which we reflected on in the first sunday of 2023 Who are you? What do you want? Why are you here? Where are you going? Do you have anything worth living for? Whom do you serve? Több