Igehirdetések

Lukács 21, 1-4 | Lukács 21, 1-4 |
Jézus elég tragikus jövőt festett a hallgatóság elé. Üldöztetés lesz, és katasztrófák, és veszélyben lesz az életük. Jézus nem akar feleslegesen riogatni. Figyelmezteti az övéit, és bíztatja őket. Most éppen az történik, mint amiről Jézus beszél. A világ körülöttünk kezd megrepedni. Üldöztetés lesz, de ne aggódjatok, bíztat Jézus. A zsidók mást vártak a Messiástól. Győztes hadvezért vártak. Jézus azonban a templom lerombolásáról beszél. És ez Krisztus után 70-ben meg is történt. Több

Lukács 21, 1-4 | Lukács 21, 1-4 |
A jeruzsálemi templomban az asszonyok udvarában 13 trombita alakú persely volt elhelyezve, melyekbe más-más célra lehetett adakozni. Ezekbe dobhatták bele az adományokat mindazok, akik a templomban voltak. Sokan valószínűleg nem is gondolták, hogy Isten figyeli, hogy hogyan adakoznak. Isten tűzláng szemei előtt nincs semmi elrejtve. Ő látja még a legtitkosabb gondolatainkat is! Látja és tudja, hogy csak kötelességből adunk, vagy pedig örömmel, az Isten iránti hálából. Látja azt is, hogy mennyit költünk hiábavalóságokra, és mennyit szánunk az Úr dolgaira. Több

Lukács 20, 40-47 | Lukács 20, 40-47 |
Most Jézus kérdez. Jézus feltesz kérdéseket, és nem válaszolja meg őket. Sok kérdés van közöttünk is, és ez rendben van. Jézus azért kérdez, hogy kiderüljön, mit gondolunk Istenről? Vannak olyan kérdések is, melyekre nincs válasz. Fontos, hogy élő kapcsolatunk legyen Istennel. Fontos, hogy Jézus nem azt mondja, hogy az összes írástudótól örízkedjünk. Jézus azt mondja, hogy azoktól óvakodjatok, akik ilyenek, akik szeretnek kitűnni, akik szerepelni akarnak. Nyílván voltak olyanok is, akik nem voltak rosszak. Több

Lukács 20, 40-47 | Lukács 20, 40-47 |
Némelyek azért mentek oda Jézushoz a kérdéseikkel, hogy tőrbe csalják Őt. A farizeusok és a saddúceusok máshogy látták a feltámadást. A saddúceusok ragaszkodtak Mózes 5 könyvének betű szerinti megtartásához, és nem fogadták el a feltámadást. A vallásosságuk csak külsőségekben nyílvánult meg. Jó helyre fordultak a kérdésükkel, hogy kié lesz az asszony a feltámadáskor, akinek 7 férje is volt? Jézus válasza leforrázta őket. Isten mindig azt válaszolja, amire éppen szükségünk van. A saddúceusok zsákutcába kerültek. Több

Lukács 20, 20-26 | Lukács 20, 20-26 |
Jézus korábban megtisztította a templomot, ami hadüzenet volt a paponak. Feszült volt a helyzet. Jézust tőrbe akarták csalni. A főpapok féltették saját hiuságukat és pozíciójukat. A nép meglátta, hogy ezek a vezetők méltatlanok Istenhez. A főpapok megkívánták, hogy tiszteljék őket, ezzel ellopták, ami Istent illette volna meg. A papoknak politikai ambíciói is voltak. A hatalmuk Heródestől és a császártól függött. Figyeltek arra, hogy politikailag mi a helyes. Anyagi indítékaik is voltak. Több

Lukács 20, 9-19 | Lukács 20, 9-19 |
Jézus tisztában volt azzal, hogy mi van a szívekben. Jézus most nem kérdez. Látszólag nem a vezetőkhöz, hanem a sokasághoz beszél, de végül kiderül, hogy mégis a vezetőkhöz beszél. Rabló gyilkosoknak nevezi őket. Érzik, hogy Jézus megkérdőjelezi a pozíciójukat. Jézus az igazságról beszél nekik. Jézus nem kicsinyes hatalmi játszmát folytat. Ő folyamatokban gondolkodik. Ő tudja kicsoda, akkor is ha félreértik. Akkor is, ha elárulják, ha megkorbácsolják, és keresztre feszítik. Te el tudod-e fogadni, ha nem neked van igazad? Több

Lukács 20, 1-8 | Lukács 20, 1-8 |
Történt az egyik napon, hogy miközben a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot, odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és megkérdezték tőle: „Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat?” Ő pedig így válaszolt nekik: „Én is kérdezek tőletek valamit; mondjátok meg nekem: Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e vagy emberektől?” Ők pedig így tanakodtak egymás között: „Ha azt mondjuk: mennyből, azt fogja mondani: Akkor miért nem hittetek neki? Több

A Laodíceai gyülekezet | Jelenések 3, 14-22 |
A laodíceai gyülekezetről semmi jót nem mond Isten. Se nem forrók, se nem hidegek. Ez a szakasz a közösségről is szól és az egyénekről is. Sok egyén alkot egy egészet. Lehet, hogy mi is azt gondoljuk időnként, hogy valaki másra vonatkozik, nem ránk. Nem vállaljuk a felelősséget. Az átlag hőmérséklet a nagyon forró és a hideg átlaga, langyos. Felelősségünk van magunk iránt is, és a közösség iránt is. Fontos az egység. Több

A Filadelfiai gyülekezet | Jelenések 3, 7-13 |
Ez a szakasz leírja, mi Isten szava egy olyan kis gyülekezethez, akiknek bátorításra volt szükségük. Az előző gyülekezet kivülről jól nézett ki, de halott volt. A filadelfiai gyülekezet ennek pont a fordítottja. Isten néha ránk is úgy tekint, mint az angyalokra. Ők Isten munkáját végzik. Isten szavát hirdetik. Mindannyian Isten hirnökei vagyunk, Isten gyermekei. Gábriel ha nem ment volna el Máriához, akkor máshogy alakultak volna a dolgok. Isten bízik bennünk. Jézus elmondja, hogy milyennek látja a gyülekezetet. Több

A Szárdiszi gyülekezet | Jelenések 3, 1-6 |
Szárdisz az ókorban pompás város volt, ma egy romhalmaz. 500 m magas fennsíkra épült. Kelet és nyugat találkozott itt. Itt vertek először arany és ezüst érméket. Pál apostol hozta ide az evangéliumot. Jézus szeme látta az akkori szárdiszi gyülekezetet is. Látta, hogy az a neved, hogy élsz. Jó ezt hallani. De jött a következő tagmondat, hogy halott vagy. Mind kevés, amit tettünk? Jézus jól lát mindent. Nekünk is szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel. Több