Igehirdetések

Ezsdrás 7
Építkeznünk kell! Egyszerű lelkesedéssel felépíteni valamit, de fenntartani, ápolni nehezebb. Ahogy szükség van rá, úgy kell szolgálni!. A templom csak épület. Ennél több kell! Ezsdrás ismerte a törvényt. Az az elhívásunk, hogy Istent mutassuk be az embereknek. Mik azok a képességeink, amikkel szolgálni tudunk? Az a legfontosabb, hogy Isten Lelke munkálkodjon bennünk. Ezsdrás folyamatosan Istent dicsérte. Minden dicsőséget Istennek adott. Adjunk hálát Istennek mindenért! Ezsdrás életében sem egyik pillanatról a másikra történt minden. Több

Ezsdrás 6
Isten felhasználta a kormányzatot is, céljai teljesítésére. A király azt mondta: Folytassátok a munkát, támogatunk titeket. Isten a menny és a föld ura, még a királyt is meg tudta érinteni. Győzelem volt, hogy felépült a templom. Elkezdeni egyszerűbb, befejezni nehezebb. Isten adott munkát nekünk is, és szeretné, ha be is fejeznénk. Nem maradhatunk ugyan olyanok, mint voltunk. Szentségben kell élnünk! Mi bűnösök vagyunk. Isten szent! De meg tud minket változtatni!

Ezsdrás 4
Visszaküldte a király a zsidókat Babilonból Jeruzsálembe, hogy építsék újjá a templomot. 42 ezer zsidó tért vissza, a népnek csak egy kis magja. Elkezdték újjáépíteni a templomot, lerakták az alapokat. Fontos, hogy az alapok rendben legyenek. Lesznek mindig problémák, a világ ugyanis nem fogadja el Jézust. Ha a világnak Jézussal problémája van, akkor velünk is lesz. De Isten velünk lesz, és meg fog jutalmazni mindazért, amit teszünk. Ha megmaradunk az igazságnál, akkor megtartatunk! Több

Lukács 18 1-8
zen a héten csak rengeteg kérdést kell megvitatni Ne válaszoljon a Facebookon,kérjük, válaszoljon az e-mailre Kérdések: Miért imádkozol? Hol adtal fel? miért vesztette el a szívét? Miért imádkozol folyamatosan? válasz nélkül? Hogyan viselhetjük el amikor Istent valaszra varunk? Milyen imára válaszoltak? Kis dolgok? Nagy dolgok? Mit imádkozol? Adj nekem igazságot? Adj más igazságot? Mi az igazságosság? Több

Lukács 17 20-37
Isten országa és az Emberfia eljövetele Amikor a farizeusok megkérdezték tőle,hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik: Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! Mert az Isten országa közöttetek van! A tanítványoknak pedig ezt mondta: Jönnek majd napok,amikor szeretnétek akár egyetlenegyet is látni az Emberfiának napjai közül, de nem láttok. Ha ezt mondják majd nektek: Íme, ott, vagy íme, itt van – ne menjetek oda, és ne fussatok utána! Több

Lukács 17 11-19
11 „Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé,Samária és Galilea között haladt át. 12 Amint beért egy faluba,szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, 13 és kiáltozva kérték: Jézus,Mester, könyörülj rajtunk! 14 Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odaértek, megtisztultak. 15 Egyikük pedig,amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. 16 Arcra borult Jézus lábánál,és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Több

Lukács 17 1-11
Ne vigyetek senkit bűnbe,és bocsássatok meg! 1 Ezt mondta Jézus a tanítványainak: „Biztos,hogy fognak olyan dolgok történni, amelyek bűnbe viszik az embereket. De jaj annak, aki okozza ezeket! 2 Még akkor is jobban járna,ha malomkövet kötnének a nyakába, és a tengerbe dobnák, mint hogy bűnbe vigyen egyet is e kicsinyek közül. 3 Vigyázzatok,és legyetek óvatosak! Ha a testvéred bűnt követ el,figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki! 4 Ha napjában hétszer vétkezik ellened,és hétszer visszajön hozzád, hogy bocsánatot kérjen, akkor is bocsáss meg neki! Több

Lukács 16. 18-31 | Lukács 16,19–31. |
Lukács 16,19–31. „Volt egy gazdag ember,aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap luxusban örvendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is,aki a gazdag kapujához volt lökve, fekélyekkel tele, és azt kívánta,hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig,hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét,látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Több

Lukács 16. 16-18
A törvény és a próféták Jánosig tartottak; azóta Isten országának örömhírét hirdetik,és mindenki erőszakkal igyekszik oda. Könnyebben múlik el ég és föld,mint hogy a törvényből egy vessző is elvesszen. Mindaz,aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságot tör; és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, az is házasságot tör. Lk 16,16-18 Jézus - elsôre úgy gondolhatjuk - úgy beszél a Törvényrôl és a Prófétákról,az Öszövetség írásairól, mintha azok az ô eljöveteléig lettek volna érvényesek. Több

Lukács 16. 1-18
Igehirdetések Itt lesz az tanítás - http://meet.google.com/kbb-gsnv-chm Ha nem tudsz jönni,légy szíves, írj itt a gondalakosat .. Keredesek Miről szól ezt a példa? Miért jön ezt a történetet az “elveszett” példa után? Miért van ez a történet a pénzről és a jó gondokról szóló tanításról?