Igehirdetések

Az imádság megközelítései | Préd. 5, 1-5 |
Isten hogyan áll hozzá az imádsághoz? Miben kell fejlődnünk? …

Azonosításunk az imádságban | Róma 8:15, Ezékiel 36:22-23, Zsoltárok 25:14-11 |
Isten szemében milyenek vagyunk, hogyan lát minket? Milyen a mi képünk Istenről? Amikor megismerjük Istent, formálódik a képünk Istenről. Fontos, hogy Isten hogyan lát Téged. Megmutatja, hogy sokkal többek vagyunk a számára, mint gondolnánk. Ő formált minket anyánk méhében. Isten nagy figyelemmel alkotta meg a világot. Minden nap végén megállapította, hogy amit alkotott, az jó. Amikor az embert alkotta Isten, akkor megállapította, hogy amit alkotott az nagyon jó. Elhiszed? Drága vagy a szemében. Több

Hogyan imádkozzunk | Máté 6:5-8 |
Ez a néhány igevers arról szól, hogy hogyan imádkozzunk, és hogyan ne. Jézus itt arról tanított, hogy hogyan lehet jól imádkozni és hogyan rosszul. Az imádság nem arra való, hogy lássák az emberek a kegyességünket és megdicsérjenek érte. Az imádság áldásos, ha jól csináljuk, de semmit nem ér, ha rossz a motiváció. Az imádság nem embereknek szól, hanem Istennek! Ó, bárcsak megengednénk, hogy Isten kitakarítson az imádságainkból mindent, ami nem oda való! Több

Kérjetek, keressetek, kopogjatok | Lukács 11 5-13 |
A Bibliában mi szerepel az imádságról? Miért foglalkozunk az imádsággal? Éppen időszerű imádkoznunk! Ez a kerezténység alapja. Isten beszél hozzánk az imádságon keresztül. Ha nem beszélünk Istenhez, akkor nincs Vele kapcsolatunk. Vannak kérdéseink, problémáink. Növekedést szeretnénk. Foglalkoznunk kell az imádsággal. Megtapasztaljuk Isten jelenlétét. Ha találkozni szeretnénk Jézussal, akkor imádkoznunk kell. Legyünk őszinték és nyíltak! Kopogjunk, és ajtó nyittatik nekünk. Azt visszük Isten elé, amit szeretnénk. Ha megértjük Isten akaratát, akkor egy hullámhosszon leszünk Vele. Több

7 kérdések
Ez az a 7 kérdés, amelyről 2023 első vasárnapján elmélkedtünk. Ki vagy te? Mit akarsz? Miért vagy itt? Hová mész? Van valami, amiért érdemes élni? Kit szolgálsz? Kiben bízol? These are the 7 questions which we reflected on in the first sunday of 2023 Who are you? What do you want? Why are you here? Where are you going? Do you have anything worth living for? Whom do you serve? Több

Advent 1 | Lukács 1, 5-26 |
Együtt érezhetünk Zakariással. Igen sokat vártak Jánosra. Pedig igazak voltak mind a ketten, Zakariás is és a felesége is. Az utolsó próféta 400 évvel korábban jelent meg. Hogyan folytatták az imádkozást 400 évig? Hogyan tudnánk úgy alakítani a rituáléinkat, hogy segítsen nekünk? Hagyjuk-e Istent működni? Isten a Biblián keresztül tud szólni hozzánk. Személyes kapcsolatunk lehet Istennel. Amikor együtt vagyunk, teret adunk Istennek, hogy munkálkodjon. Zakariáséknak nehéz lehetett kitartani. Bíztak Istenben, annak ellenére, hogy nem láttak csodát. Több

2 Kir. 20 | Ézsaiás 38,39 |
A próféta, a király és Isten 3 ember a történetben - 3 pont A próféta Alázattal és szelídséggel végezte munkáját. Istenről szólt a dolog, nem róla. A munkája veszélyes volt, de ő hűséges volt. A két történetben, az elsőben proaktív volt, a másodikban viszont reaktív. Ismernie kellett Isten hangját, szívét és erejét. A király Néhány olvasmánytól eltérően nem hiszem, hogy jól jön át. Ember volt, nem szuperember, pont mint mi Amikor megmondták neki, hogy meg fog halni, panaszkodott, nyafogott és csak önmaga megszállottja volt. Több

2 Kir. 19: 15 - | 2 Kir. 19: 15 - |
Asszíria királya nagy hatalommal bírt. Ezékiás elment a templomba. Fontos Istenhez fordulni. Ha az Urat keressük, akkor Ő válaszol. Csodálatos dolgokról fogunk tudni. Amit Ésaiás mondott, az igaz volt. Lehet, hogy követjük Istent, mégsem történnek jó dogok. Pált megkötözték, és azt mondták neki, ha elmegy Jeruzsálembe, ott meg fogják ölni. Az a legfontosabb, amit Jézus Pál engedelmessége által tud tenni. Hit nélkül lehetetlen Istent megnyerni. Ő megjutalmazza azokat, akik Őt keresik. Több

2 Kir. 19, 1- 19 | 2 Kir. 19, 1- 19 |
Az asszír kincstárnok szidalmazta Istent. Hazugságokkal próbálta leigázni a zsidókat. Az asszírok óriási létszámmal voltak jelen. Minden évben harcoltak, tapasztaltak voltak. A zsidók nyílván megrettentek az asszíroktól. A király próbálta lefizetni az asszírokat, de az arany kevésnek bizonyult. Az ellenség teljesen ki akar fosztani. Meg akar fosztani minket az igazi értékektől. A békesség egy pillanat alatt el tud szállni. Az ellenség el akarja venni a hitelességünket, meg akar fosztani a helyes értékítélettől. Több

2 Kir. 18 | 2 Kir. 18 |
Miért kellett ennek most így történnie? - kérdezzük Istentől. Miért nem tettél valamit? A király szerette Istent. Jó dolgokat tett, és Isten vele volt. Mindenben sikeres volt. Akkor miért történt vele mindez? Jób jó ember volt. A barátai azt mondták, hogy valami rosszat tett, azért veszett el mindene. De Jób azt mondta, hogy ő jó ember. Sokszor nehéz válaszokat kapni a miértekre. De Jézusban kell bíznunk! Akkor is, ha nincsennek megválaszolva a kérdéseink. Több