Fordítás

Ezsdrás 7
Építkeznünk kell! Egyszerű lelkesedéssel felépíteni valamit, de fenntartani, ápolni nehezebb. Ahogy szükség van rá, úgy kell szolgálni!. A templom csak épület. Ennél több kell! Ezsdrás ismerte a törvényt. Az az elhívásunk, hogy Istent mutassuk be az embereknek. Mik azok a képességeink, amikkel szolgálni tudunk? Az a legfontosabb, hogy Isten Lelke munkálkodjon bennünk. Ezsdrás folyamatosan Istent dicsérte. Minden dicsőséget Istennek adott. Adjunk hálát Istennek mindenért! Ezsdrás életében sem egyik pillanatról a másikra történt minden. Több

Ezsdrás 6
Isten felhasználta a kormányzatot is, céljai teljesítésére. A király azt mondta: Folytassátok a munkát, támogatunk titeket. Isten a menny és a föld ura, még a királyt is meg tudta érinteni. Győzelem volt, hogy felépült a templom. Elkezdeni egyszerűbb, befejezni nehezebb. Isten adott munkát nekünk is, és szeretné, ha be is fejeznénk. Nem maradhatunk ugyan olyanok, mint voltunk. Szentségben kell élnünk! Mi bűnösök vagyunk. Isten szent! De meg tud minket változtatni!

Ezsdrás 4
Visszaküldte a király a zsidókat Babilonból Jeruzsálembe, hogy építsék újjá a templomot. 42 ezer zsidó tért vissza, a népnek csak egy kis magja. Elkezdték újjáépíteni a templomot, lerakták az alapokat. Fontos, hogy az alapok rendben legyenek. Lesznek mindig problémák, a világ ugyanis nem fogadja el Jézust. Ha a világnak Jézussal problémája van, akkor velünk is lesz. De Isten velünk lesz, és meg fog jutalmazni mindazért, amit teszünk. Ha megmaradunk az igazságnál, akkor megtartatunk! Több

Lukács 8 - Feladat
Feladat: Készíts egy rajzot,szobrot, modellt, írj dalt, verset, készíts valamit a fényről (vagy világítótoronyról) - Lukács 8:16 Készíts egy videót valamiről,ezt a dalt felhaszná Oszd meg emailben vagy a Facebook-csoportban! Kérdések: A 16-os vers azt mondja,hogy világítsunk azoknak, akik bejönnek, hogy lássák a világosságot - Mit jelent és hogyan néz ez ki számunkra? Mert ennek a versnek a legtöbb értelmezése szerint ki kell mennünk evangélizálni, és kiállni Jézusért A 17-es vers azt mondja “Nem titkot tartunk,elmondjuk azt. Több

Rituálé,kinyilatkoztatás és áttekintés
Azért adott az Úr minket egymásnak,hogy segítsünk egymáson. Jézus a hitünk középpontja. Mikor Jézus 8 napos volt,körülmetélték és bemutatták az Úrnak, mint ahogy a zsidó fiúkat. A Jézus nevet adták neki. Szokványos szertartást követtek. Az ilyen szertartások is segíthetnek közelebb kerülni Istenhez. Vajon a mi szokásaink kedvesek-e Isten előtt? Imádkozhatunk az ige szavaival,vagy kérhetjük a Szentlelket is, hogy segítsen. Több időt kell Istennel töltenünk, ha hallani szeretnénk a hangját. Ha több időt töltök Istennel, több lehetősége van hozzám szólni. Több

Mária és Erzsébet
Hogy érezte magát Mária? Nem volt férjnél,és terhes lett. Egyedül utazott Erzsébetékhez, veszélyes út lehetett. Bement Zakariásék házába és üdvözölte Erzsébetet. Erzsébet méhében ujjongott a magzat. Áldott a te méhednek gyümölcse,mondta neki Erzsébet. Erzsébet megtelt Szentlélekkel. Prófétai kijelentése volt Istentől. Erzsébet felismerte,hogy amit Mária mondott, az igaz. Mária élete megváltozott. Amikor megtelünk Szentlélekkel, olyanok leszünk, mint Jézus. Jézus bátorít. Ő megkeresi az elveszett bárányt. Mária közelebb került Istenhez. A prófétai szónak olyannak kell lenni,mint amikor megöntözzük a száraz földet. Több

Gatala 6
Ha szabadok vagyunk,mit tudunk kezdeni vele? Pál nem azt akarja, hogy keresztény törvényeknek éljünk, hanem, hogy szabadok legyünk. Pál nem azt mondja, hogy mindent szabad. Felelősségünk, hogy egymásra figyeljünk. Ha a gyümölcsök megvannak az életedben, akkor Isten Lelke vezérel. Isten Lelke fölülír mindent, amit mi gondolunk. Szelíden kell az embereket visszavezetni Jézushoz. Isten szelíd, türelmes és jó velünk. Nem vagyunk tökéletesek, szükségünk van a Megváltóra. Hordozzuk egymás terhét! Segítsünk másokon! Imádkozzunk velük! Több

Gatala
A fogságból megszabadulva Jézus követőivé lettünk. Becsüljük meg egymást! A szabadság nem csak arról szól,hogy a láncok eltünnek. A szabadságban Krisztus kegyelme által részesülünk. Jézus az élet teljességét akarja nekünk adni. Az emberek felismerve az életükben a kegyelmet, dicsőitik Istent. Akik veled találkoznak, dicsőítik-e Istent? Szabadságra hívott el minket az Úr! Miért akarnánk visszamenni a régi dolgokhoz? Többé nem vagyunk szolgák hanem örökösök. Isten gyermekei vagyunk. A múltadnak nem kell meghatároznia a jelenedet. Több


János lobbanékony valaki lehetett. Ő volt az egyetlen,aki a tanítványok közül nem szenvedett vértanúhalált,de száműzetésben élt, idős kort ért meg. Az igazság ott van velünk. Nehéz az igazság útján járni. De az igazság velünk van. Az igazság mindannyiunké. Egyszerű elkezdeni a dolgokat, de nehéz kitartani és befejezni. Fejezd be jól! Emlékezz arra, ahogy kezdted! Honnan emelt fel bennünket Isten! Hol vagyunk most? Elveszítettük az első szeretetet? A szeretet működik. Nem csak az enyém. Több