Igehirdetések

2 Krón.31, 1-10 | 2 Krón.31, 1-10 |
Isten egyértelműen megmondta, hogy ne házasodjanak idegenekkel, mégis a zsidók nagy része így tett. Nem ez volt a legnagyobb probléma, hanem, hogy elfogadták az idegen isteneket. Azt tudjuk adni Istennek, ami eredetileg is az övé. Csak azt tudjuk Istennek adni, amit Tőle kaptunk. Nagy öröm volt Jeruzsálemben. Salamon óta nem volt ilyesmi. Nem csak a vezető, hanem a nép is megmozdult. Lerontották a bálványokat. Fontos, hogy halljuk Istent, de ennél is fontosabb, hogy Ő halljon minket. Több

2 Krón. 30, 21- | 2 Krón. 30, 21- |
Az előző két héten arról volt szó, hogyan állította helyre Ezékiás az Istennel való kapcsolatot. Elfordultak a bálványoktól. Ezékiás megtérésre hívta a népet. Hatalmas ünneplésről szól a mai szakasz. Rengeteg ember volt ott. Azt a címet lehetne adni ennek a szakasznak, hogy “kell még nekem az Istenből”. A páska ünnep 7 napos volt de itt 14 napig tartott. Jó volt nekik az Úr jelenlétében lenni. Kellett még 7 nap. Erre eddig még nem volt példa korábban. Több

2 Krón.29, 20-36 | 2 Krón.29, 20-36 |
Izráel a király vezetésével engesztelő áldozatot mutatott be. Annyi áldozatot mutattak be, hogy a papok és a léviták alig győzték. Isten ma is vezetni akarja az ő népét. Téged is szeretne vezetni. Krisztus, mint főpap jött el. Vezetni akar minket. Egész nap folyt az áldozat. Mégsem volt tökéletes ez az áldozat. A mi Főpapunk viszont tökéletes áldozatot mutatott be a halálával. Jézus mindenét feláldozta érted. Nem tudjuk kiérdemelni. Kegyelemből üdvözülünk. Ez ajándék. Több

2 Krónikák 29, 20-36 | 2 Krónikák 29, 20-36 |
Izráel a király vezetésével engesztelő áldozatot mutatott be. Annyi áldozatot mutattak be, hogy a papok és a léviták alig győzték. Isten ma is vezetni akarja az ő népét. Téged is szeretne vezetni. Krisztus, mint főpap jött el. Vezetni akar minket. Egész nap folyt az áldozat. Mégsem volt tökéletes ez az áldozat. A mi Főpapunk viszont tökéletes áldozatot mutatott be a halálával. Jézus mindenét feláldozta érted. Nem tudjuk kiérdemelni. Kegyelemből üdvözülünk. Ez ajándék. Több

2 Krónikák 29, 12-19 | 2 Krónikák 29, 12-19 |
Isten név szerint számon tart mindenkit, aki Hozzá tartozik, akit arra hívott el, hogy Őt szolgálja. Téged is név szerint számon tart, mint a lévitákat is, hiszen Hozzá tartozol! Arra szólít fel most Isten, hogy szenteld meg magadat! Ez kegyelem! El is törölhetne azért, mert vétkeztél. Ha végrehajtaná igazságos ítéletét, akkor elkárhoznánk, de Ő most még kegyelemmel megtérésre hív! Ő nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Több

Lukács 22, 46-62 | Lukács 22, 46-62 |
Júdás csókkal árulta el Jézust. Tudjuk, hogy Jézusnak meg kellett halnia, ez azonban nem menti fel Júdást, nem csökkenti a felelősségét. Jézus tudta, hogy Júdás el fogja árulni. Mégis közel engedte magához, nem zavarta el magától. Jézus Júdásnak is megmosta a lábát, ugyanúgy, mint a többi tanítványnak. Júdás egyike volt a 12 tanítványnak. A legszűkebb körhöz tartozott. Mégis elárulta Jézust. Engem ez mélyen elgondolkodtat, hogy Jézus közelében is lehet az ember képmutató. Több

Lukács 22, 39-49 | Lukács 22, 39-49 |
Angyal erősítette Jézust. Ne lankadjunk! Legyünk kitartóak az imádkozásban! Jézus emberré lett. Isten úgy tervezte, hogy a Fia ember legyen miattunk. Hogy át tudja élni, mit jelent bántva lenni, elárulva. Krisztus a szenvedések által megtanulta az engedelmességet. A lélek kész, de a test erőtlen. Van, hogy tudjuk, hogy imádkoznunk kellene, de a test visszahúz. Lehet imádkozni munkába menet is. Nézzünk fölfele! A Lélek segít, amikor fáradtak vagyunk. Isten jó. Ő ismer minket. Több

Lukács 22, 24-38 | Lukács 22, 24-38 |
A tanítványok azon vitatkoztak, hogy melyikük a legjobb. Hajlamosak vagyunk különbnek gondolni magunkat másoknál. Mit jelent legnagyobbnak lenni, illetve szolgálni? A gyülekezetben is a legjobbat keressük. Arra hívott el minket Isten, hogy segítsünk másoknak. Isten szeret, és ezt meg kell mutatnunk másoknak. Isten azt szeretné, hogy közösség legyünk. Figyeljünk egymásra és a kívülállókra is! Legyünk nagyobb világosság! Legyünk olyanok, mint Jézus! Ez vonzó mások számára. Szeretni és szolgálni, ez a feladatunk. Több

Lukács 22, 1-23 | Lukács 22, 1-23 |
A páska vacsorát a zsidók minden évben megtartották. Nem volt disznóhús, hanem sült bárány. Ma is megemlékeznek arról, hogy Isten kihozta őket Egyiptomból. A zsidók 400 évet voltak Egyiptomban. Sokat kellett dolgozniuk. Sokat sírtak és imádkoztak. Isten elküldte Mózest, hogy kihozza őket onnan. Volt 10 csapás. A fáraó nem akarta őket elengedni. Minden elsőszülöttnek meg kellett halni Egyiptomban. Egy egy éves hím bárányt kellett levágni, és a vérével be kellett kenni az ajtófélfát. Több

Lukács 21, 20-38 | Lukács 21, 20-38 |
Ez a szakasz a kis apokalipszis. Lukács a görögögnek írta az evangéliumát, így egy kicsit egyszerűbben fogalmaz, mint a többi evangélista. Mik az idők jelei? Mit üzen nekünk ebből Isten? Körülöttünk forr a világ. Apokaliptikus, ami Ukrajnában történik. Hiába tudjuk a menetrendet, ettől még nem jutunk el Budapestre. Nem a menetrendet kell megtanulnunk, hanem fönt kell lennünk azon a vonaton, ami célba visz. Mit üzen Isten? Mi volt Jézus célja ezzel a beszéddel? Több