Belá

Lukács 17 1-11
Ne vigyetek senkit bűnbe,és bocsássatok meg! 1 Ezt mondta Jézus a tanítványainak: „Biztos,hogy fognak olyan dolgok történni, amelyek bűnbe viszik az embereket. De jaj annak, aki okozza ezeket! 2 Még akkor is jobban járna,ha malomkövet kötnének a nyakába, és a tengerbe dobnák, mint hogy bűnbe vigyen egyet is e kicsinyek közül. 3 Vigyázzatok,és legyetek óvatosak! Ha a testvéred bűnt követ el,figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki! 4 Ha napjában hétszer vétkezik ellened,és hétszer visszajön hozzád, hogy bocsánatot kérjen, akkor is bocsáss meg neki! Több

Az Elveszett Juh
Lukács 15,1–7 1 A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek,hogy hallgassák őt. 2 A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: Ez bűnösöket fogad magához,és együtt eszik velük. 3 Ő ezt a példázatot mondta nekik: 4 Ha valakinek közületek száz juha van,és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? 5 És ha megtalálta,felveszi a vállára örömében, 6 hazamegy,összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Több

Lukács 13:31-35
31 Egyszer néhány farizeus jött Jézushoz. Ezt mondták neki: „Menj el innen máshová,mert Heródes meg akar öletni téged!” 32 De Jézus így felelt nekik: „Menjetek,és mondjátok meg annak a rókának, hogy ma és holnap gonosz szellemeket űzök ki az emberekből, és gyógyítok, de a harmadik napon befejezem a munkámat. 33 Ma,holnap és holnapután még úton kell lennem, mert lehetetlen, hogy egy próféta máshol haljon meg, mint Jeruzsálemben! 34 Jeruzsálem,Jeruzsálem! Megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket Isten hozzád küld! Több

Lukács 12:22-34
Isten Királysága legyen az első! 22. A tanítványaihoz fordulva így folytatta: „Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetek miatt,hogy mit fogtok enni és inni, se testetek miatt, hogy mibe fogtok öltözni! 23 Hiszen nagyobb dolog életet adni, mint az ételről gondoskodni! Nagyobb dolog testet alkotni, mint ruhát készíteni! 24. Nézzétek a hollókat: nem vetnek,nem aratnak, nincs sem raktáruk, sem magtáruk, Isten mégis táplálja őket! Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál! Több

Advent2020 - 2

Lukács 8: 1-3
Károli Gáspár » A Lukács írása szerint való Szent Evangéliom » 8. fejezet 1-3 És lőn ezután,hogy ő jár vala városonként és falunként, prédikálván és hirdetvén az Isten országát, és vele a tizenkettő, És némely asszonyok,akiket tisztátalan lelkektől és betegségekből gyógyított meg, Mária, aki Magdalénának neveztetik, kiből hét ördög ment ki, És Johanna,Khúzának, a Heródes gondviselőjének felesége, és Zsuzsánna, és sok más asszony, kik az ő vagyonukból szolgálának néki. I. Jézus hirdeti az Isten országát a 12-vel. Több

Fontos Info & Luk. 5:33-39

Lukács 1 | Lukács 1 |
Zakariás papi szolgálata közben angyal jelent meg neki. Isten válaszol az imáinkra. János neve azt jelenti,hogy az Úr kegyelmes. János lesz az, aki az Úr útját készíti. Isten ígéretét beteljesedni látjuk. Néha bennünk is van hitetlenség. Ennek következménye az aggódás. Ez nem akadály Isten előtt. Isten azt akarja,hogy higgyünk. A várakozás lehetőség a fölkészülésre. Nem könnyű várakozni. Egész életünkben várunk valamire,vagy valakire. Az advent emlékeztet arra,hogy várunk Jézusra. Az is be fog teljesedni, hogy Jézus visszajön. Több

Gatala 3b
Sokszor nem értjük mit mond az Úr. Hit által akar üdvözíteni. Ábrahám hitt és ez igazságul tulajdoníttatott neki. Krisztus művéhez nem tudunk hozzátenni semmit. Kedves Istennek,amit teszek? A cselekedeteinknek tükrözni kellene a hitünket. Krisztusban szabadok vagyunk. Isten megigazít minket. Vannak olyan törvények,amiket nem tudunk betartani. Nem ragadhatunk ki a törvényből egyet sem. Szükségünk van a kegyelemre. Hitből élünk. Isten megígérte, hogy gondot visel rólunk. Istenben bízni nem megy minden helyzetben. Isten jó. Több

2 Mózes 26
Isten készít egy helyet,ahol vele lehet találkozni. Isten vágyik a teremtményei után. Isten elé nem lehet csak úgy berohanni. Kellett egy közbenjáró,aki áldozatot mutatott be. Isten nem lakik kőben vagy fában. Nem lakik kézzel csinált házban. Mégis azt akarta, hogy készítsenek hajlékot neki. Lélekben és igazságban imádhatjuk az Atyát. A szentek szentjébe csak évente egyszer lehetett bemenni. Mi minden vasárnap Isten elé járulhatunk. Jézus halálakor ketté hasadt a kárpit. Hasonlóak vagyunk a fához. Több