Igehirdetések

Ezsdrás 9
Ez egy nagyon őszinte imádság volt, ami a bűnöket a nevén nevezte. A zsidók az idegen népekből vettek maguknak és fiaiknak feleséget, amit Isten tiltott. Isten nem akarta, hogy a szent mag felhíguljon, hiszen az idegen népek bálványimádók voltak. Isten nem akarta, hogy felhíguljon a szentség. Isten megígérte, ha hozzá ragaszkodnak, akkor Ő megáldja öket. Nem mindegy, mit engedsz be az életedbe. Isten szabadságot ígér. Ezsdrás a haját és a szakállát is tépte a rossz hír hallatán. Több

Ezsdrás 8
Lehet, hogy unalmasnak tűnik ennek a sok névnek a felolvasása. De jó, ha tudjuk, hogy Isten név szerint számon tart minket is. Téged is! És Isten számon tartja ígéreteit is. „Mert ezt mondja az Úr: Mihelyt eltelik Babilonban a hetven esztendő, meglátogatlak titeket és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket e helyre. (Jer. 29:10) Több mint 1700 zsidó férfi indult el Babilonból Jeruzsálembe. Voltak köztük idősebbek, és fiatalabbak is. Több

Ezsdrás 7
Építkeznünk kell! Egyszerű lelkesedéssel felépíteni valamit, de fenntartani, ápolni nehezebb. Ahogy szükség van rá, úgy kell szolgálni!. A templom csak épület. Ennél több kell! Ezsdrás ismerte a törvényt. Az az elhívásunk, hogy Istent mutassuk be az embereknek. Mik azok a képességeink, amikkel szolgálni tudunk? Az a legfontosabb, hogy Isten Lelke munkálkodjon bennünk. Ezsdrás folyamatosan Istent dicsérte. Minden dicsőséget Istennek adott. Adjunk hálát Istennek mindenért! Ezsdrás életében sem egyik pillanatról a másikra történt minden. Több

Ezsdrás 6
Isten felhasználta a kormányzatot is, céljai teljesítésére. A király azt mondta: Folytassátok a munkát, támogatunk titeket. Isten a menny és a föld ura, még a királyt is meg tudta érinteni. Győzelem volt, hogy felépült a templom. Elkezdeni egyszerűbb, befejezni nehezebb. Isten adott munkát nekünk is, és szeretné, ha be is fejeznénk. Nem maradhatunk ugyan olyanok, mint voltunk. Szentségben kell élnünk! Mi bűnösök vagyunk. Isten szent! De meg tud minket változtatni!

Ezsdrás 4
Visszaküldte a király a zsidókat Babilonból Jeruzsálembe, hogy építsék újjá a templomot. 42 ezer zsidó tért vissza, a népnek csak egy kis magja. Elkezdték újjáépíteni a templomot, lerakták az alapokat. Fontos, hogy az alapok rendben legyenek. Lesznek mindig problémák, a világ ugyanis nem fogadja el Jézust. Ha a világnak Jézussal problémája van, akkor velünk is lesz. De Isten velünk lesz, és meg fog jutalmazni mindazért, amit teszünk. Ha megmaradunk az igazságnál, akkor megtartatunk! Több

Lukács 18 1-8
zen a héten csak rengeteg kérdést kell megvitatni Ne válaszoljon a Facebookon,kérjük, válaszoljon az e-mailre Kérdések: Miért imádkozol? Hol adtal fel? miért vesztette el a szívét? Miért imádkozol folyamatosan? válasz nélkül? Hogyan viselhetjük el amikor Istent valaszra varunk? Milyen imára válaszoltak? Kis dolgok? Nagy dolgok? Mit imádkozol? Adj nekem igazságot? Adj más igazságot? Mi az igazságosság? Több

Lukács 17 20-37
Isten országa és az Emberfia eljövetele Amikor a farizeusok megkérdezték tőle,hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik: Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! Mert az Isten országa közöttetek van! A tanítványoknak pedig ezt mondta: Jönnek majd napok,amikor szeretnétek akár egyetlenegyet is látni az Emberfiának napjai közül, de nem láttok. Ha ezt mondják majd nektek: Íme, ott, vagy íme, itt van – ne menjetek oda, és ne fussatok utána! Több

Lukács 17 11-19
11 „Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé,Samária és Galilea között haladt át. 12 Amint beért egy faluba,szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, 13 és kiáltozva kérték: Jézus,Mester, könyörülj rajtunk! 14 Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odaértek, megtisztultak. 15 Egyikük pedig,amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. 16 Arcra borult Jézus lábánál,és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Több

Lukács 17 1-11
Ne vigyetek senkit bűnbe,és bocsássatok meg! 1 Ezt mondta Jézus a tanítványainak: „Biztos,hogy fognak olyan dolgok történni, amelyek bűnbe viszik az embereket. De jaj annak, aki okozza ezeket! 2 Még akkor is jobban járna,ha malomkövet kötnének a nyakába, és a tengerbe dobnák, mint hogy bűnbe vigyen egyet is e kicsinyek közül. 3 Vigyázzatok,és legyetek óvatosak! Ha a testvéred bűnt követ el,figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki! 4 Ha napjában hétszer vétkezik ellened,és hétszer visszajön hozzád, hogy bocsánatot kérjen, akkor is bocsáss meg neki! Több

Lukács 16. 18-31 | Lukács 16,19–31. |
Lukács 16,19–31. „Volt egy gazdag ember,aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap luxusban örvendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is,aki a gazdag kapujához volt lökve, fekélyekkel tele, és azt kívánta,hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig,hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét,látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Több